Matematik fra A-Å

Matematikhåndbogen er til dig, der ønsker at få styr på matematiske begreber.
Får du ofte matematiske spørgsmål fra dine børn, du ikke helt kan svare på? Kan det være svært at huske eller forklare, hvad ’potensregning’ egentlig er? Og hvordan er det nu liiige, potensreglerne er?

Du finder svaret i vores matematikhåndbog – matematiske begreber for alle.

DIVIDERE

Hvad er dividere?

Når man skal dividere to tal med hinanden, handler det om at finde ud af, hvor mange gange det ene tal går op i det andet. Hvis man eksempelvis har 10 divideret med 2, så går divisionen ud på at udregne, hvor mange gange 2 går op i 10.

Når man siger 2-tabellen: 2-4-6-8-10-etc., går der 5 gange, før man rammer 10. Man kan også forestille sig, hvor mange bunker af 2 kan man dele 10 op i:  2+2+2+2+2=10. Der er 5 2-taller. 10 divideret med 2 er altså lig 5.

DM (DECIMETER)

Hvad er dm?

dm er en forkortelse for decimeter, og er en måleenhed i metersystemet. Deci betyder tiendedel, og en decimeter er en tiendedel af en meter. En decimeter har således værdien: 1 dm = 0,1 meter = 10 cm

Frekvens

Hvad er frekvens?

Begrebet frekvens i matematik anvendes indenfor emnet statistik. Frekvensen beregnes i procent og defineres som hyppigheden af én observation i forhold til det samlede antal observationer.  Frekvensen beregnes således:  


Frekvenserne for samtlige observationer i en undersøgelse skal derfor tilsammen give 100%.

Gange

Hvordan ganger man?

Når man ganger to tal, tager man det ene tal det antal gange det andet tals værdi. Hvis man f.eks. skal gange 4 med 3, skal man tage 3 fire gange, altså 3 + 3 + 3 + 3 = 12 eller tage 4 tre gange, altså 4 + 4 + 4 = 12. Gangestykket kan altså ses som et forkortet plusstykke.

Matematik uden hjælpemidler

Matematik uden hjælpemidler?

Matematik uden hjælpemidler betyder, at de matematiske opgaver skal løses (regnes) uden brug af f.eks. lommeregner, formelsamling, matematisk software etc.  Matematik uden hjælpemidler kaldes også færdighedsregning.

Til prøven med matematikopgaver uden hjælpemidler må der kun anvendes blyant og papir og måle- og tegneredskaber som vinkelmåler, passer og lineal.

Matematik til iPad

Matematik til iPad

MatematikFessor.dk kan anvendes på Ipad. MatematikFessor er tilpasset til tablets, så hjemmesiden kan nemt anvendes på iPads med de samme muligheder som på hjemmesiden.

Lige store koefficienters metode

Hvad er lige store koefficienters metode?

Et ligningssystem består af to eller flere ligninger. Når man skal løse et ligningssystem, betyder det at man skal finde x og y. Det kan man gøre ved hjælp af de lige store koefficienters metode. Metoden går ud på, at man ganger hver af ligningerne igennem med et passende tal, så koefficienterne til en af de to ubekendte, x eller y bliver lige store. Ligningerne trækkes efterfølgende fra hinanden, hvorved den lige store koefficient, x eller y, forsvinder. Dermed kan man beregne enten x eller y, og denne udregning bruges til at indsætte i en af ligningerne for at udregne den sidste ukendte værdi.

Korde

Hvad er en korde?

I matematikken beskriver begrebet “korde” en linje, der går mellem to punkter på en cirkels periferi.

Led

Hvad er et led?

Et regnestykke i matematik kan opdeles i led. Led i et regnestykke adskilles af plus og minus. Regnestykket 3 + 9 – 4 består af tre led, idet der er ét plus og ét minus, der opdeler stykket i leddene 3, 9 og 4. Hvis der indgår gange eller dividere i et regnestykke, er det stadig kun ved plus og minus, at opdelingen i led forekommer. Regnestykket 4 – 2 + 10 ∙ 3 består derfor også kun af de tre led 4, 2 og 10 ∙ 3.

Ligning

Hvad er en ligning?

Det matematiske begreb “ligning” bruges til at beskrive et matematisk udtryk, hvor der indgår et lighedstegn, der angiver, at værdierne på hver side er lige store. En ligning defineres yderligere ved, at der indgår en eller flere ukendte værdier. Disse angives ofte med bogstaver f.eks. x og y eller a og b

Hvordan lærer jeg matematik?

Hvordan lærer jeg matematik?

På MatematikFessor er der rig mulighed for at træne matematik i massevis og dermed blive bedre til faget. Hjemmesiden indeholder lektioner med videoer til alle emner i folkeskolens pensum, og brugeren har derfor mulighed for at få forklaringer til emner, som denne synes er svære. Det er yderligere muligt at tage små test til lektionerne for at teste, om man har forstået emnet eller lige skal have lektionen igen. Derudover har MatematikFessor applikationen SuperTræneren, hvor brugeren har mulighed for at svare på spørgsmål i specifikke emner eller blande alle emnerne og få tilfældige spørgsmål. SuperTræneren er adaptiv og tilpasser sig altså brugeren, alt efter om man svarer rigtigt eller forkert. Svarer man rigtigt, bliver spørgsmålene sværere, og svarer man forkert, bliver spørgsmålene lettere. Man lærer derved matematikken på det niveau, man netop selv er på.

Pi

Hvad er pi?

Pi er en konstant, som anvendes inden for matematikken. Pi skrives med et græsk bogstav,π. Pi er en konstant med uendelig mange decimaler, men forkortes ofte til 3,14.
Pi er defineret ud fra en cirkel, og dækker over forholdet mellem omkreds og diameter. Pi bruges ofte i forbindelse med en cirkel eller kugle til at beregne omkreds, areal og rumfang.

Potensregning

Hvad er potensregning?

Et potensudtryk, som eksempelvisbestår af en rod/grundtal og en eksponent/ potens. Når man foretager potensregning indenfor matematikken, betyder det, at man regner med tal, der er opløftet i et andet tal. Et tal opløftet i et andet kaldes således en potens. Det tal der står nede kaldes for grundtallet, mens det tal grundtallet er opløftet i, kaldes for eksponenten.  Når ét tal er opløftet i et andet betyder det, at grundtallet skal ganges med sig selv det antal gange eksponentens værdi er. 23 er altså et udtryk for 222.

MATEMATIK TIL PRINT

Matematik til print

På MatematikFessor.dk har læreren mulighed for at printe et stort udvalg af pdf-sider med matematikopgaver til sine elever. Opgaverne er inddelt efter klassetrin og under hvert klassetrin forekommer der yderligere forskellige temaer/emner inden for matematikken.  

Pythagoras

Hvad er pythagoras?

Den pythagoræiske læresætning vedrører forholdet mellem længden af siderne i en retvinklet trekant. Sætningen lyder i symbolsk notation: a² + b² = c². Det vil sige, at summen af kateterne (siderne) a og b i den retvinklede trekant er lig hypotenusen (siden) c.g.

Retvinklet trekant
Pythagoras sætning

> Læs mere

Problemregning

Hvad er problemregning?

Problemregning er en opgavetype ved Folkeskolens skriftlige prøve i matematik.

I problemregning testes eleven i at kunne løse matematiske problemer. Problemregningen er mere teksttung end færdighedsregningen, og i problemregningen skal eleverne i højere grad end færdighedsprøven analysere og nogle gange også vurdere i forbindelse med løsning af de stillede opgaver. I problemregningen må der anvendes alle de hjælpemidler, der er blevet anvendt i undervisningen såsom lommeregner, egne opgaver, formelsamlinger, bøger osv.

R

Hvad er r?

Bogstavet r anvendes ofte som et symbol for radius i en cirkel. Symbolet anvendes f.eks. i formlen for en cirkels omkreds: 2 ∙ r ∙  𝝿.

Bogstavet r anvendes også i forbindelse med renteformlen. Renteformlen er en eksponentiel sammenhæng, der beskriver udviklingen for en kapital med renten r over et bestemt antal terminer (n):

I denne formel anvendes bogstavet r, som symbol for vækstraten, hvormed kapitalen stiger eller falder. K0 er startkapitalen og K1 er kapitalen efter n terminer med terminsrenten r.

R2

Hvad er r2?

r2  betyder radius opløftet i anden. Når radius er opløftet i anden betyder det, at man skal gange radius med sig selv, og det er således lig:r2  = radius ⋅ radius

Radius

Hvad er radius?

I matematikken beskriver radius afstanden/linjen fra en cirkels centrum til ethvert punkt på cirklens periferi.

REDUCERE

Hvordan reducerer man?

Reduktion betyder at formindske og anvendes inden for matematikken til at gøre et regnestykke så kort som muligt. Det gør man ved at samle de fælles værdier, som optræder i regnestykket. Opgaverne er typisk skrevet med bogstaver som a,b,c eller x og y, hvor det gælder om at samle alle a’erne, b’erne osv., så regnestykket bliver skrevet på mest simple vis.

ROMERTAL

Hvad er romertal?

Romertal er et additivt talsystem. I det romerske talsystem benyttes et sæt tegn: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) og M (1000).
Den første hovedregel for romertal er, at et tegn, som står foran et større tegn trækkes fra dette. Eksempelvis betyder XL 40. L er 50, og X er 10, og idet det står foran, trækkes det fra 50.

> Læs mere

Tangent

Hvad er en tangent?

Det matematiske begreb “tangent” anvendes til at beskrive en linje, der skærer en cirkel i ét punkt og står vinkelret på cirklens radius.

TALRÆKKER

Hvad er talrække??

En talrække er nogle tal adskilt af f.eks. et komma, en streg eller blot et stort mellemrum. Den første talrække er den, hvor man tæller fra et til ti: 1, 2, 3 … 9, 10. Eller tabeller som: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

> Læs mere

Regning med to ubekendte

Regning med to ubekendte

Et ligningssystem består af to eller flere ligninger. Når man skal løse et ligningssystem, betyder det at man skal finde x og y. Det kan man gøre ved hjælp af de lige store koefficienters metode. Metoden går ud på, at man ganger hver af ligningerne igennem med et passende tal, så koefficienterne til en af de to ubekendte, x eller y bliver lige store. Ligningerne trækkes efterfølgende fra hinanden, hvorved den lige store koefficient, x eller y, forsvinder. Dermed kan man beregne enten x eller y, og denne udregning bruges til at indsætte i en af ligningerne for at udregne den sidste ukendte værdi.

Uni-login

Uni-login

På MatematikFessor anvendes uni-login til at logge på, hvis siden benyttes i skoleregi. Uni-login er knyttet til elevens cpr-nummer og består af et brugernavn og en adgangskode, som eleven får oplyst fra skolen.

Kontakt os

Send en mail,
hvis du har spørgsmål

Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og til personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. Læs mere.
close-image